Disclaimer

Het is niet  toegestaan foto van deze website http://marcopijpelink.nl/ op andere websites te gebruiken
Hiervoor is uitdrukkelijk toestemming nodig van de auteur / fotograaf mailto:info@marcopijpelink.nl
Bij gebruik  na toestemming en/of overeenkomst altijd  foto Marco Pijpelink- marcopijpelink.nl gebruiken.
Deze toestemming kan niet worden afgestaan aan derden.
De rechten  van beeldmateriaal, getoond op deze website blijven ten allen tijde eigendom  van de auteur Marco Pijpelink– marcopijpelink.nl
Dit geldt  ook als dit niet expliciet is aangegeven op de website.

Subscribe US Now