Disclaimer

Het is niet toegestaan foto van deze website http://marcopijpelink.nl/ op andere websites te gebruiken
Hiervoor is uitdrukkelijk toestemming nodig van de auteur / fotograaf mailto:info@marcopijpelink.nl
Bij gebruik na toestemming en/of overeenkomst altijd foto Marco Pijpelink- marcopijpelink.nl gebruiken.
Deze toestemming kan niet worden afgestaan aan derden.
De rechten van beeldmateriaal, getoond op deze website blijven ten allen tijde eigendom van de auteur Marco Pijpelink– marcopijpelink.nl
Dit geldt ook als dit niet expliciet is aangegeven op de website.

Subscribe US Now